Vissza

Sorszám: A hivatalosan megjelent kiírás: A lefolytatandó közbeszerezési eljárás típusa: Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény: Indítási időpont: Előzetes vitarendezés volt-e? Ha igen, csatolt dokumentumok: Jogorvoslat volt-e? Ha igen, csatolt dokumentumok: Szerződéskötés időpontja: Nyertes ajánlattevő neve, címe: Szerződő felek megnevezése: A teljesítés szerződésszerű volt -e? A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: Az ellenszolgáltatás teljesítésének legutolsó időpontja: Eddig kifizetett ellenszolgáltatás értéke: Megjegyzés:
FEVIX Zrt. lebonyolításában indított és befejezett közbeszerzési eljárások (2017.01.01.- )
1 Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévõ ingatlanok takarítása és hulladék gyûjtõ edények mosása, kihelyezése Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás KBE-00191/2017 2017.01.04 Visszavonva'
2 „Ferencváros” címû kerületi újság nyomdai elkészítése Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás KBE-00300/2017 2017.01.04
3 József Attila lakótelepi Nagyjátszó- és pihenõpark fejlesztése és egy mini Kresz park megvalósítása II. ütem Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás 2017.01.05 2017.03.01 PARK CENTRUM Kft. (4481 Nyíregyháza, Templom utca 19. Önkormányzat - Nyertes ajánlattevõ
4 Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata területén utak karbantartási (kátyúzási) feladatainak elvégzése Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás 2017.01.09 2017.02.01 PARK-TÉR Bt. (1048 Budapest, Falemez utca 11. fszt. 2.) FESZOFE - Nyertes ajánlattevõ
5 Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévõ kiemelt növényszigetek és zöldterületek gondozási feladatainak elvégzése, öntözõrendszerek, ivó kutak, vízvezetékek javítása, karbantartása, esetenkénti cseréje Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás KBE-00733/2017 2017.01.20 2017.03.07 BORÓKA ’98 Kft. (1039 Budapest, Gyula u. 33.) FESZOFE - Nyertes ajánlattevõ
6 Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévõ ingatlanok takarítása és hulladék gyûjtõ edények mosása, kihelyezése II. Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás KBE-00874/2017 2017.01.27 2017.03.14 1. rész: Majorosné Tatár Marianna (1213 Bp., Mária királyné útja 3.), 2. rész: Ingatlan Universum Kft. (1094 Budapest, Berzenczey u. 3. fszt. 2.), 3. rész: EV-PE-ZALÁN 2012 Kft. (1095 Budapest, Mester u 54. 3. em. 1.), 4. rész: Verlater Kft. (2181 Iklad, Szabadság út 183.), 5. rész: LAK-RENC-BAU Kft. (1201 Budapest, Baross u. 105. fszt. 8.) FESZOFE - Nyertes ajánlattevõ
7 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére tisztító és takarítószerek biztosítása, kiszállítással Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás KBE-01146/2017 2017.02.03 Visszavonva'
8 Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévõ parkokban és közterületeken, fásszárú növények gondozási feladatainak elvégzése, gyepfelületek kezelése és külterjes kaszálása Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás KBE-01621/2017 2017.02.15 2017.04.10 "Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Kft. (vezetõ cég) (1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.), Garden Fasorfenntartó Kft. (1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.), Park-Komplex Kft. (2461 Tárnok, Sport u. 6.)" FESZOFE - Nyertes ajánlattevõ
9 Budapest IX. Drégely u. 18. sz. alatti lakóépület kémény-felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2017.02.16 2017.02.24 Kéményszervíz 1989 Kft. (1054 Budapest, Bajcsy Zs. út 62.) Önkormányzat - Nyertes ajánlattevõ
10 Ferenc tér fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb munkák elvégzése Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás 2017.03.06
11 Budapest IX. Földváry u. 5. sz. alatti lakóépület kémény-felújítási munkái Keretmegállapodás második részeként lefolytatott eljárás 2017.03.07 Eredménytelen'
12 Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére tisztító és takarítószerek biztosítása, kiszállítással II. Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 113. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás KBE- 02274/2017 2017.03.09 2017.04.26 "Fal-co7 Takarítószolgálat Kft. (1139 Budapest, Lomb u. 31/b.) " FIÜK - Nyertes Ajánlattevõ
13 Keretszerzõdés épületek és lakások karbantartási, hibaelhárítási munkálatainak elvégzésére Kbt. Harmadik része, nemzeti eljárásrend szerinti - a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel - nyílt közbeszerzési eljárás 2017.03.06 2017.03.31 Fépkar Kft. (1091 Budapest, Mihálkovics utca 14.) FEV IX. - Nyertes Ajánlattevõ